Dr. Roberto Maselli - ALERGOLOGIA - Guatemala 3 Dra. Ninoshka Estrada
 Dr. Roberto Maselli - ALERGOLOGIA - Guatemala 7 Psicología Clínica
 Dr. Roberto Maselli - ALERGOLOGIA - Guatemala 8 Colegiado 808
 Dr. Roberto Maselli - ALERGOLOGIA - Guatemala 4 (502)
 Dr. Roberto Maselli - ALERGOLOGIA - Guatemala 6
Dr. José Fernando Silva G. - Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva - Guatemala 1  
Dr. Roberto Maselli - ALERGOLOGIA - Guatemala 5 ninoshkaestrada@gmail.com